หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางพัชรี ดวงสิงห์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางสาวณิชกานณ์ เวชกรณ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นายเฉลิมเกียรติ สุ่มเงิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นายโพธิ์ทอง ปริมิตร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นายปรัชญา แก่งศิริ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นางสาวอัญชลี คงเมื่อง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,342,294 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,309,142 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,368,046 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,150,881 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,099,233 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,083,923 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,032,232 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 922,747 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 919,811 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 883,694 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 868,761 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 854,317 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 819,036 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เกณฑ์การแข่งขันทักษะสาระปฐมวัย
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
ประกาศ สพฐ.การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 (ใหม่)
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
มอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ทายผลฟุตบอลโลก
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 23 ก.ค. 57
การประชุมนิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ศูนย์เครือข่ายฆ้องชัย
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
กีฬานักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคูบ 22 กรกฏาคม 2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 23 ก.ค. 57
โรงเรียนจัด โครงการวันรักษ์ภาษาไทย ปี 2557 29 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร๑๑ฯ | 23 ก.ค. 57
28 ก.ค. - 2 ส.ค. 2557 กิจกรรมกีฬาศูนย์ เทพารักษ์
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ | 23 ก.ค. 57
24 ก.ค. 2557 พิธีเปิดโรงเรียนธนาคารบ้านสำนักตะคร้อ
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ | 23 ก.ค. 57
กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 ส.ค. 57 เวลา 08.30-11.30 น รายละเอียดคลิกเลย
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ | 23 ก.ค. 57
8 กรกฏาคม 2557 คณะกรรมการกลุ่มขุนรามทรงธรรมได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม 5 ส
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 23 ก.ค. 57
แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 22
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 23 ก.ค. 57
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 23 ก.ค. 57
โครงการทดสอบวิทย์ คณิต อังกฤษ ครั้งที่ 10
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม | 23 ก.ค. 57
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 23 ก.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 23 ก.ค. 57
ชวนแม่ตักบาตร "โครงการสานสายใยรักแม่ลูก"
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 23 ก.ค. 57
นักเรียนโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ได้รับการตรวจสุขภาพฟันตามโครงการติดตามสภาวะโรคฟันผุ
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ | 23 ก.ค. 57
กำำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ปี 2557
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 23 ก.ค. 57
กำหนดการทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา CEO น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 23 ก.ค. 57
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม
โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม | 23 ก.ค. 57
ประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอน้ำขุ่น ปี 2557
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 23 ก.ค. 57
การแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2557
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 23 ก.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวอัมพร คัชมาตย์
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 23 ก.ค. 57
17 กรกฏาคม 2557 งานบรรจุศพหลวงพ่อมหาสุธีร์ เขมจารี กล้ากสิกรรม
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 23 ก.ค. 57
8 กรกฏาคม 2557 คณะกรรมการจาก สสวท.ดูการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 23 ก.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูดวงฤดี หอมตระกูล
โรงเรียนบ้านบางเป้า | 23 ก.ค. 57
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม.7
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 23 ก.ค. 57
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2557 ครับ
โรงเรียนกุศลวิทยา | 23 ก.ค. 57
แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนไปศึกษาดูงานเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 23 ก.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 23 ก.ค. 57
ศึกษาดูงานคาราวานวิทยาศาสตร์ โดย อพวช. ณ ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 23 ก.ค. 57
การรับการประเมินคุณภาพภายในโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 23 ก.ค. 57
นักเรียนร่วมกันเดินรณรงค์กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ในชุมชนครับ
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 23 ก.ค. 57
คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง ร่วมกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองแม่แตง
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 23 ก.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาภายในและกีฬาปรองดอง
โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน | 23 ก.ค. 57
10 สถานที่สวยงดงามราวกับเทพนิยาย
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 23 ก.ค. 57
รอง ผอ.สพป.ชย.๒ ตรวจประเมินติดตามภายใน การประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 23 ก.ค. 57
19 ก.ย. 57 ถึง 20 ก.ย. 57 แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่ สพป.สกลนคร เขต 3
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 22 ก.ค. 57
กิจกรรมวันภาษาไทยวันที่ 29 ก.ค. 57
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 22 ก.ค. 57
29 ก.ค. 2557 โรงเรียนวัดยางเอนฯ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 22 ก.ค. 57
รางวัลทางวิชาการเนื่องในงานวันอาสาฬหบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านภูตะคาม | 22 ก.ค. 57
ปกิทินปฏิบัติกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 22 ก.ค. 57
เผย แมงมุมแม่หม้ายน้ำตาล พิษแรงกว่างูเห่า แพร่ระบาดใน 20 จังหวัด
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 22 ก.ค. 57
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 22 ก.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/602 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th