หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางอัมรา โชตินาเสียว
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางกาญจนา พันธะลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางปราณี ทินราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางสาวมัถชุรี ตุนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นายวีระยุทธ โพธิ์ศรี
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางสุชิลา สิทธิไพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,580,946 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,041,799 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,656,470 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,652,485 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,465,542 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,396,512 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,267,368 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,242,933 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,159,561 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,145,656 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,144,571 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,116,924 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชน
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 09 เม.ย. 58
กิจกรรมประชาสัมพันธ์+PTT
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 09 เม.ย. 58
การรักษาความปลอดภัยสงกรานต์
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 09 เม.ย. 58
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ+ค่ายลูกเสือชั่วคราวเยาวชน%28ดอยหลวง%29เชียงดาว+นำส่ง
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 09 เม.ย. 58
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 09 เม.ย. 58
มาตรการคุมเข้ม สถานบริการ สถานบันเทิง โรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆเพื่อป้องกันอาชญากรรม
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 09 เม.ย. 58
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 เม.ย. 58
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ลงทะเบียนศิษย์เก่า
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 09 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 09 เม.ย. 58
วันสงกรานต์ 2558 ประวัติวันสงกรานต์
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 เม.ย. 58
ผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 09 เม.ย. 58
เรียนภาคฤดูร้อนโรงเรียนหยุดเทศกาลสงกรานต์
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร | 09 เม.ย. 58
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ผู้มีใจเป็นกุศล มาร่วมงานนมัสการและสรงน้ำพระเจ้าองค์ตื้อ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 09 เม.ย. 58
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอ่านเถิดเด็กไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 58
การเสนอชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 58
การแข่งขันกิจกรรมเอเม็ทและชูโดกุ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 58
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 58
การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 08 เม.ย. 58
สำรวจข้อมูลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียน ม.4 วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ นนทบุรีวิทยาลัย
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 08 เม.ย. 58
โครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 เม.ย. 58
รายงานผลสอบทานรายงานเงินคงเหลือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 เม.ย. 58
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 08 เม.ย. 58
ประชุมสรุปครั้งสุดท้ายก่อนจัดงาน
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 08 เม.ย. 58
ไฟล์ข้อมูล 15 มาตราฐาน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 08 เม.ย. 58
แจ้งกำหนดการวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันที่ื 14-15 พ.ค.2558 การแต่งกายชุดนักเรียน
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 08 เม.ย. 58
แจ้งกำหนดวันเรียนปรับพื้นฐาน ม.1และม.4 วันที่ 27-30 เม.ย.2558และวันที่ 6,7,8,11,12,13 พ.ค. 2558
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 08 เม.ย. 58
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านท่านุ่น ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านท่านุ่น | 08 เม.ย. 58
คะแนน O-net ม. 6 ปีการศึกษา 2557 รายบุคคล
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 มี.ค. 58
เปรียบเทียบคะแนน O-net ปี 53 - ปี 57
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 มี.ค. 58
คะแนน O-net ม. 6 ปีการศึกษา 2557 (ตามมาตรฐาน)
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 มี.ค. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาสังคมศึกษา ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาสังคมศึกษา ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ อบจ.นศ.&โมคลานวอเตอร์รอคเก็ตแชมเปี้ยนชิพ#9 ประจำปี 2558
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 08 เม.ย. 58
เครื่องหมายโรงเรียน
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 08 เม.ย. 58
กำหนดการเปิดภาคเรียนและการประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) | 08 เม.ย. 58
การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๘ CEO น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 08 เม.ย. 58
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 07 เม.ย. 58
หนังสือรับ-ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 07 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัคราจ้าง อบจ.ภเก็ต
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 07 เม.ย. 58
การรับทุนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ประจำปี 2557
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 07 เม.ย. 58
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 07 เม.ย. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/683 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th