หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นายประสิทธิ์ วงศ์ขจร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : มัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.บ้านท่านุ่น    จ.พังงา
นายสุรเดช สกุลคงเดช
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์    จ.กาฬสินธุ์
นายศรุต บุญโนนแต้
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นายศรุต บุญโนนแต้
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวปัทมวรรณ วงศ์พรหม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สตรีชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสกาวเดือน แสงเพชร
ตำหแน่ง : เว็บมาสเตอร์
กลุ่ม : เว็บมาสเตอร์
ร.ร.ยางอู้มวิทยาคาร    จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,722,546 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,209,299 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,745,057 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,721,642 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,588,662 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,473,281 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,361,136 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,310,799 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,233,207 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,229,060 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,205,965 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,141,965 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,066,996 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เชิญชวนประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ก.ค. 58
การนิเทศติดตามโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 27 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลตราด | 27 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ จัดกิจกรรม English Camp วันที่ 3 - 6 ส.ค. 2558
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 | 27 ก.ค. 58
กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1/2558
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา | 27 ก.ค. 58
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 27 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วง (รายละเอียด)
โรงเรียนบ้านกลาง | 27 ก.ค. 58
ชั้นม.3 ให้เตรียมข้อมูล Science Show (เพิ่มเติม)
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 27 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียน เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 27 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสาร
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ | 27 ก.ค. 58
ขอขอบพระคุณ... คุณนันทิชา จันทร์รัตน์(คุณหนิง)
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 27 ก.ค. 58
มอบเกียรติบัตร สัปดาห์ห้องสมุด
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 27 ก.ค. 58
ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยและแห่เทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 26 ก.ค. 58
ขอต้อนรับ คณะผู้อำนวยโรงเรียนขยายโอกาสและครู ในการประชุมปฎิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการเรีย
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 26 ก.ค. 58
เชิญร่วมกิจกรรมทำบุญและเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ณ วันท่าพุทรา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 28 พ.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเร
โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง | 26 ก.ค. 58
ปลูกป่าร่วมกับอบต.58
โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง | 26 ก.ค. 58
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง | 26 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเร
โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง | 26 ก.ค. 58
วันอาสาฬหบูชา
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 26 ก.ค. 58
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ทุกตอน
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 26 ก.ค. 58
ข้อควรระวังเวลากล่าวชมผู้อื่น
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 26 ก.ค. 58
กิจกรรมลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 26 ก.ค. 58
นักเรียนมัธยมปลาย(รุ่น ก.ค.-ต.ค. 58 -มี.ค.59)ที่สามารถรับวุฒิได้
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 26 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคา ระบบคอมพิวเตอร์และอุกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 26 ก.ค. 58
12 สิงหาคม มหาราชินี
โรงเรียนสิรินคริสเตียน | 26 ก.ค. 58
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอีประกาศรับครูอัตราจ้าง
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 26 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 25 ก.ค. 58
เอกสารการอบรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย | 25 ก.ค. 58
ผลงานนักเรียน
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 25 ก.ค. 58
รับมอบพันธุ์ปลาดุก
โรงเรียนบ้านซับตารี | 25 ก.ค. 58
๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
โรงเรียนไชยาวิทยา | 25 ก.ค. 58
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู และโทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 5
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) | 25 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครูและโทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) | 25 ก.ค. 58
ขอเชิญชวน..หน่วยกีฬาทุกหน่วย ในการแข่งขันกรีฑา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม
โรงเรียนบ้านโพหวาย | 25 ก.ค. 58
อำลานักเรียน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 25 ก.ค. 58
ขอเชิญ..เข้าร่วมแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี วันที่ ๑๐ -
โรงเรียนบ้านโพหวาย | 25 ก.ค. 58
ลงทะเบียนศิษย์เก่า
โรงเรียนธงธานี | 25 ก.ค. 58
การตวรจเยี่ยมโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนบ้านคูบ | 25 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณ 2557‏
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี | 25 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณ2556‏
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี | 25 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนอุเทนพัฒนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 24 ก.ค. 58
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 24 ก.ค. 58
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 24 ก.ค. 58
รายละเอียดของอุปกรณ์
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม | 24 ก.ค. 58
แจ้งจากทะเบียนถึงนักเรียนโครงการ น.ส.ว.ขอโอกาสทราบ..
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 24 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม | 24 ก.ค. 58
เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๒/๒๕๕๘
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม | 24 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเท
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม | 24 ก.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/537 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th