หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,963,057 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,279,380 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,590,273 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,285,303 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,046,409 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 951,095 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 938,182 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 809,194 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 802,041 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 798,712 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 795,599 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 789,207 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 766,927 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 765,175 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัคร และกำหนดการกิจกรรมระหว่างปลายภาค 2556 - ต้นปี 2557
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ | 07 เม.ย. 57
แผนการใช้เงิน ปี 57
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 07 เม.ย. 57
แบบรายงานโครงการประจำปี 2556
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 07 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสอนคณิตศาสตร์
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 07 เม.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ในการศึกษาต่อโรงเรียนประจำจังหวัด ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนลำปางวิทยา | 07 เม.ย. 57
กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก | 07 เม.ย. 57
บัณฑิตน้อย
โรงเรียนโรงเรียนคลองเสาธง | 07 เม.ย. 57
โรงเรียนคลองเสาธง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ทุกชั้นเรียนตั้งแต่ระดับ อนุบาล1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี
โรงเรียนโรงเรียนคลองเสาธง | 07 เม.ย. 57
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนคลองเสาธง
โรงเรียนโรงเรียนคลองเสาธง | 07 เม.ย. 57
แจ้งเปิดภาคเรียน 1/2557
โรงเรียนบ้านเขาย้อย | 07 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 07 เม.ย. 57
โรงเรียนแหลมบัววิทยาเปิดรับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ
โรงเรียนแหลมบัววิทยา | 06 เม.ย. 57
การประกวดโรงเรียน/นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 เม.ย. 57
เชิญพบและร่วมประชุม
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 06 เม.ย. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านหลักปัน | 06 เม.ย. 57
ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนบ้านหัสคุณที่สอบเข้าเรียนต่อม.๑ ปีกศ.๕๗โรงเรียนยอดนิยม ๒ คน
โรงเรียนบ้านหัสคุณ | 06 เม.ย. 57
การสรรหาแม่ค้าหรือผู้ประกอบการขายอาหารและเครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 06 เม.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายโอภากุล ศรีเรือน ที่สามารถสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 06 เม.ย. 57
ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 06 เม.ย. 57
รับสมัครนักเรียน/ย้ายเข้า ทั้งแต่วันนี้จนถึง 1 พ.ค. 57 นะคะ เอกสารในการสมัคร คลิก!!
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ | 06 เม.ย. 57
ภาพถ่ายทางอากาศโรงเรียนสามแยกบางคูลัด
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) | 06 เม.ย. 57
The best Practice
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 06 เม.ย. 57
3 เม.ย 57 สโมสรโรตารีอเมริกาเยี่ยม ร.ร บ้านป่ามะกรูด
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 05 เม.ย. 57
30 มี.ค - 3 เม.ย 57 กลุ่มผู้บริหารวังทอง 2 ศึกษาดูงานเกาะช้าง
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 05 เม.ย. 57
ตราสัญลักษณ์ใหม่ของโรงเรียน
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Kururatrangsarit School สพม. 8 | 05 เม.ย. 57
นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2557 มอบตัว พุธที่ 9 เม.ย. 2557
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Kururatrangsarit School สพม. 8 | 05 เม.ย. 57
นักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2557 มอบตัว พฤ.10 เม.ย. 2557
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Kururatrangsarit School สพม. 8 | 05 เม.ย. 57
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 05 เม.ย. 57
ประกาศผลการจัดห้องเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 เม.ย. 57
ขอเชิญชวนผู้สนใจฝึกหัดสนทนาภาษาอังกฤษ /เรียนฟรี 16-30 เม.ย.57
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Kururatrangsarit School สพม. 8 | 05 เม.ย. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 05 เม.ย. 57
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน | 05 เม.ย. 57
รับสมัครคนสวน 1 อัตรา
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา | 05 เม.ย. 57
ขอเชิญร่วมรดน้ำศพคุณครูวนิดา หอมชงและครอบครัว
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 04 เม.ย. 57
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรีบนแบบ 318ล/55-ข เขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธ๊การทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ม.3/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ม.3/2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ม.3/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ม.2/4
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ วิชาภาษาอังกฤษ อ21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 04 เม.ย. 57
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 2557
โรงเรียนบ้านลำดวน | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ม.2/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ม.2/2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ม.2/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ม.1/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
เชิญร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ทำสัญญาหนังสือเรียน
โรงเรียนบ้านทรายขาว | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ม.1/2
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ม.1/1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ป.6/4
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
ผลการเรียน ป.6/3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 04 เม.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/571 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th