หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
ว่าที่ ร.ต.ญ.มีสุข บุญคง
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด/ห้องพยาบาล
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.จงฮั้ว    จ.สุราษฎร์ธานี
นายธนเดช ศรีระโส
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.น้ำซึมพิทยาคม    จ.อุดรธานี
นางสาวกนิษฐา พิมใจ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.น้ำซึมพิทยาคม    จ.อุดรธานี
Ms.Wang Canwei
ตำหแน่ง : ครูพิเศษภาษาจีน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.จงฮั้ว    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวกรรณิการ์ แก้วมณี
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.จงฮั้ว    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวกุลวดี ลำใย
ตำหแน่ง : ครูปฏิบัติการสอน เตรียมอนุบาล
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.จงฮั้ว    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,537,577 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,924,516 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,606,654 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,598,548 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,418,815 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,361,665 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,294,580 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,230,380 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,191,714 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,118,127 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,087,778 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,073,660 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,064,017 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านเมรัย | 02 มี.ค. 58
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 วันที่ 20 มีนาคม 2558
โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร | 02 มี.ค. 58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี “เพื่อการศึกษา”
โรงเรียนวัดดาวเรือง | 02 มี.ค. 58
ขอเชิญทำบุญ ผ้าป่าเพื่อการศึกษา และพัฒนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร
โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร | 02 มี.ค. 58
พิธีมอบเครื่องแบบนักเรียนและสิ่งของพระราชทาน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 02 มี.ค. 58
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพสถิตวิทยารับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประจำปีการศึกษา2558
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 02 มี.ค. 58
บรรยากาศการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้น ม.๑ และ ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 02 มี.ค. 58
งานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2558
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 02 มี.ค. 58
โครงการตอบปัญหา ธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสายธรรม | 02 มี.ค. 58
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 25 ก.พ. 58
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 02 มี.ค. 58
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
โรงเรียนบ้านวังรี | 01 มี.ค. 58
นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยปทมธานีศึกษาดูงาน 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนบ้านวังรี | 01 มี.ค. 58
ตรวจสอบภายใน
โรงเรียนบ้านวังรี | 01 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 01 มี.ค. 58
น้ำใจของพี่ที่มีให้น้องๆในโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านหนองผือ | 01 มี.ค. 58
ขอเชิญประชุม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 มี.ค. 58
คำสั่งแต่งคั้งคณะกรรมการคุมสอบLAS,ปลายปีการศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 01 มี.ค. 58
คำสั่งแต่งคั้งคณะกรรมการคุมสอบLAS,ปลายปีการศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 01 มี.ค. 58
ต้อนรับนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ รอง ผอ.รร.บ้านเจดีย์โคะ มารับตำแหน่ง รอง ผอ.รร.บ้านท่าอาจ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 28 ก.พ. 58
ข่าวสารต่าง ๆ งาน 40 ปีกลับมาดูที่ 'คูเมือง'
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 28 ก.พ. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ.
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 28 ก.พ. 58
ผอ.สุริยา โนนเสนา เดินทางรับมอบโล่สถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข ที่หอประชุมคุรุรสภา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 28 ก.พ. 58
ต้อนรับครู ศุภรัตน์ ชำนิธุระการ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 28 ก.พ. 58
อบรมสร้างศูนย์การเรียนรู้ป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษาสีขาว โดยครูงามจิตหลำเบ็ญสะ 15-21 มีนาคม2557
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 58
กำหนดสอบปลายปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 58
ประเมินเชิงประจักษ์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผอ.ประเสริฐ รุจิรา ในวันที่ 10 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 58
SCB LIFE นำเงินมาบริจาคให้โรงเรียนซื้อที่ดิน100,000 บาท ในวันที่ 7 มีนาคม2557
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 58
กำหนดสอบ LAS นักเรียนชั้น ป.2,4,5 ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2557 ม. 1,2 ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 58
ประกาศรับสมัตรนักเรียน
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 28 ก.พ. 58
กำหนดการกิจกรรมหลังสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 28 ก.พ. 58
ปฏิทินการเรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อม
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 28 ก.พ. 58
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องอ
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 28 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 28 ก.พ. 58
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 28 ก.พ. 58
สอบราคาจ้าง จัดทำและปรับปรุงห้องประชุม
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537) | 28 ก.พ. 58
สอบราคา ซื้อเครื่องดนตรี
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537) | 28 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านแม่นะ มีความประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแม่นะ | 28 ก.พ. 58
รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม | 28 ก.พ. 58
ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 28 ก.พ. 58
ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา2558
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 28 ก.พ. 58
ร่วมกิจกรรเมืองทองธานี 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนบ้านคูบ | 28 ก.พ. 58
วันมาฆบูชา
โรงเรียนประโดกสามัคคี | 27 ก.พ. 58
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงอาหาร
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 27 ก.พ. 58
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) | 27 ก.พ. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ | 27 ก.พ. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 27 ก.พ. 58
คำสัง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 27 ก.พ. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1) ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 27 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 27 ก.พ. 58
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ | 27 ก.พ. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/664 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th