หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวฌิรดา ชาวยอง
ตำหแน่ง : ครูจ้างสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สกาดพัฒนา    จ.น่าน
นายบุญมี พรมโคตร
ตำหแน่ง : คนสวน
กลุ่ม : พนักงานบริการ
ร.ร.จอมศรีพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นายเกรียงไกร กุแหก
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.จอมศรีพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นายบุญสรวง ขันซ้าย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วังชิ้นวิทยา    จ.แพร่
ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ อินปา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วังชิ้นวิทยา    จ.แพร่
นายวานิช กันทะหล้า
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วังชิ้นวิทยา    จ.แพร่
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,360,355 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,316,041 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,434,521 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,308,885 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,287,940 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,186,644 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,107,153 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,078,532 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 996,778 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 961,381 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 960,875 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 914,280 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 911,800 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แต่งตั้งครู ICT
โรงเรียนดงบังวิทยา | 11 ก.ย. 57
โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
โรงเรียนสายชล | 11 ก.ย. 57
คณะและสาขาวิชารับตรง_มข.58
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 11 ก.ย. 57
การจัดประกวดการวาดภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ก.ย. 57
จัดสรรงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ก.ย. 57
เชิญประชุม
โรงเรียนดงบังวิทยา | 11 ก.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
โรงเรียนดงบังวิทยา | 11 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะกรรม ในหัวข้อ "ก้าวไปด้วยกัน สู่วันพรุ่งนี้"
โรงเรียนสายชล | 11 ก.ย. 57
รับรางวัลพระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัยวันที่ 30 กันยายน 2557
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส | 11 ก.ย. 57
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้น ม.1-4 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 11 ก.ย. 57
แจ้งท่านผู้ปกครอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 เรื่อง การรับส่งบุตรหลาน งาน กีฬาสีดอกบัวเกมส์ 2014
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 11 ก.ย. 57
กำหนดการ พิธีเปิดงานกีฬาสี “ดอกบัวเกมส์ ๒๐๑๔” วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 11 ก.ย. 57
คู่มือ จัดพิมพ์ ปพ.5 ทางโปรแกรมและทางเว็บ.docx
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 11 ก.ย. 57
คู่มือบันทึกคะแนน SCHOOL ICT
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 11 ก.ย. 57
กีฬาดอกบัวเกมส์ 2014 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 11 ก.ย. 57
ประชาสัมพันธ์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม | 11 ก.ย. 57
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 11 ก.ย. 57
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียนอนุบาล-ม.๓ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมอาเซียน(11-12 สิงหาคม 2557)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
นักเรียนป.๖ ร่วมพิธีปิดการอบรม English Camp ร.ร.บ้านท่าบ่อ(๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบลโดยท่านรองผอ.สพป.อบ๑ ท่านวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์และคณะ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
นักเรียนชมรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เข้าอบรมการผูกผ้าจากวิทยากรจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยท่านรองผอ.สพป.อบ.1 ท่านวิเศษ ปากหวาน และคณะ(๒๗ สิงหาคม๒๕๕๗)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
นักเรียนป.6 เข้าอบรม English Camp ณ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 18 สิงหาคม 2557
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
สร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงด้วยสมองและสองมือเรา
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
ประกาศสอบราคา
โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร | 10 ก.ย. 57
เรียนคณะครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคมทุกท่าน คณะครูสามารถ โหลดแบบฟอร์มการเขียนโครงการได้หน้าเว็บ นะครับ
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม | 10 ก.ย. 57
อาลัยครูอาเซีย
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 10 ก.ย. 57
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบบ้านให้กับนักเรียน
โรงเรียนวังวิเศษ | 10 ก.ย. 57
ติดตามนักเรียนได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
โรงเรียนวังวิเศษ | 10 ก.ย. 57
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ชิงแชมป์ภาคใต้
โรงเรียนวังวิเศษ | 10 ก.ย. 57
รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ | 10 ก.ย. 57
ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 10 ก.ย. 57
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาไทย
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 10 ก.ย. 57
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 10 ก.ย. 57
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการท่าตอนศูนย์ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 10 ก.ย. 57
ประชาสัมพันธ์งานเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ | 10 ก.ย. 57
โครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนบ้านซับตารี | 10 ก.ย. 57
ประกาศผลการสอบวิทย์ คณิต อังกฤษ ครั้งที่ 10
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม | 10 ก.ย. 57
การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 10 ก.ย. 57
โรงเรียนสายชลได้รับการคัดเลือก โรงเรียนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็ง ระดับการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนสายชล | 10 ก.ย. 57
การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ก.ย. 57
แนวปฏิบัติการรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ก.ย. 57
รายงานการอบรมยาเสพติดเยาวชน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ก.ย. 57
กิจกรรมมหกรรมพื้นที่ต้นแบบ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ก.ย. 57
การจัดสรรงบประมาณติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ก.ย. 57
การดำเนินงานค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ก.ย. 57
การสำรวจนักเรียนชั้น ป.๒
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ก.ย. 57
งานแสดงมุฑิตาจิตข้าราชการครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ก.ย. 57
การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ก.ย. 57
แนวปฏิบัติการให้การบ้านนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ก.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/617 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th