หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นายนราธิป บุ่นวันนา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านใหม่ไทรทอง    จ.สระแก้ว
นางพิชชารีย์ แก้วเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านพระแอะ    จ.กระบี่
นางปรียาภรณ์ เสริมเกียรติวัฒน์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านพระแอะ    จ.กระบี่
นางวริศรา ปราบปราม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพระแอะ    จ.กระบี่
นางสาวศุรัยฎา มามะตีกา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านพระแอะ    จ.กระบี่
นายสุรเมศ อุดหลี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านพระแอะ    จ.กระบี่
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,448,005 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,054,485 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,992,103 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,932,556 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,870,221 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,687,342 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,495,996 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,434,077 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,430,186 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,360,554 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,315,852 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,274,874 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,247,602 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 01 ก.พ. 59
สอบกลางภาค วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2559
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) | 01 ก.พ. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ | 01 ก.พ. 59
ตารางการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา | 01 ก.พ. 59
ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ร่วมกันใส่ชุดจีน หรือสีแดง ในวันพฤหัสที่ 4 กุมภ
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ | 01 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 01 ก.พ. 59
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2558
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 01 ก.พ. 59
ประกาศรับนักเรียนปีการศึกษา 59
โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) | 01 ก.พ. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรี นาฏศิลป์
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 01 ก.พ. 59
มหกรรมการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนที่ 37 วันที่ 4-5 ก.พ.2559 ณ โรงเรียนวัดลานบุญ
โรงเรียนวัดลานบุญ | 01 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537) | 01 ก.พ. 59
การนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน เพื่อส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเล่าเรียน และการทำงานดีขึ้น
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 01 ก.พ. 59
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนด่านขุนทด | 01 ก.พ. 59
ดาวน์โหลด ตัวอย่างใบเสนอราคา
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม | 01 ก.พ. 59
ดาวน์โหลด บันทึกขอซื้อจ้าง
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม | 01 ก.พ. 59
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 25559
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 01 ก.พ. 59
ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 01 ก.พ. 59
การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 01 ก.พ. 59
การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 01 ก.พ. 59
การสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 01 ก.พ. 59
รายงานผลสอบทานการเงินฯเดือน ธ.ค. ๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.พ. 59
การป้องกันความเสียหายคดียาเสพติด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.พ. 59
ร่วมยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าอุดมศึกษาได้ ปี2559
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา | 01 ก.พ. 59
ร่วมยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมได้ ปี2559
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา | 01 ก.พ. 59
รับสมัคร ครูดนตรี (ไวโอลิน) 2 ตำแหน่ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 01 ก.พ. 59
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับประเทศ
โรงเรียนชุมชนโนนแดง | 01 ก.พ. 59
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านท่าเสา | 01 ก.พ. 59
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการ
โรงเรียนบ้านท่าเสา | 01 ก.พ. 59
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สอบ Post test และ Pre test O-NET ของโรงเรียนบ้านท่าเสา
โรงเรียนบ้านท่าเสา | 01 ก.พ. 59
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 คณะครูและนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านท่าเสา | 01 ก.พ. 59
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ต้อนรับการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านท่าเสา
โรงเรียนบ้านท่าเสา | 01 ก.พ. 59
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ | 01 ก.พ. 59
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมงาน Open House 2016 โรงเรียนพนมศึกษา
โรงเรียนพนมศึกษา | 01 ก.พ. 59
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 31 ม.ค. 59
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม | 31 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ | 31 ม.ค. 59
2 เหรียญทอง ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 30 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 | 30 ม.ค. 59
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 29 ม.ค. 59
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ Pre O-Net
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 29 ม.ค. 59
ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | 29 ม.ค. 59
ประชุมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินงานฯ
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 29 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม | 29 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 29 ม.ค. 59
ประกาศสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ | 29 ม.ค. 59
ประกาศสรรหาพนักงานราชการโรงเรียนวัดเสนีวงศ์
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ | 29 ม.ค. 59
โรงเรียนบ้านพันเสา มอบกระปุกออมสินให้กับนักเรียนที่ฝากออมทรัพย์ และฝากกับธนาคารออมสิน เป็นประจำทุกเด
โรงเรียนบ้านพันเสา | 29 ม.ค. 59
ค่ายภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 29 ม.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสาร
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ | 29 ม.ค. 59
กองทุนเงินล้าน หมู่ที่ 3 ต.พันเสา มอบทุนให้โรงเรียนบ้านพันเสา เพื่อจัดกิจกรรมเกษตรพอเพียง จำนวนเงิ
โรงเรียนบ้านพันเสา | 29 ม.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/579 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th